top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraHubert Mathis

KODEKS ETYCZNY FOTOREPORTERA


KODEKS ETYCZNY Kodeks Etyki i Praktyki Zawodowej Fotoreporterów (Dziennikarzy Fotografów) Obowiązkiem i powołaniem fotoreportera jest relacjonowanie i dokumentowanie wydarzeń, rejestrowanie rzeczywistości, po to by informować opinię publiczną i tworzyć archiwum obrazów dla pamięci przyszłych pokoleń. Biorąc pod uwagę dobro sprawy, jaką jest tworzenie fotografii informacyjnej i dokumentalnej oraz wyznaczanie właściwych ram zawodu wykonywanego przez dziennikarzy fotografujących, Stowarzyszenie Fotoreporterów przyjmuje i ogłasza poniższy Kodeks Zasad Fotoreportera: I. W trosce o niezależną i profesjonalną rolę fotoreportera w życiu społecznym, osoby wykonujące ten zawód powinny: 1. bronić prawa dostępu do informacji 2. bronić swobodnego i nieograniczonego dostępu do fotografowania wydarzeń i osób 3. pamiętać, że fotoreporter jest zawodem zaufania publicznego, dlatego postępowanie osób wykonujących ten zawód, nie może naruszać podstaw tego zaufania, m. in.: a)  wykonane zdjęcia zawsze przeznaczone są tylko do publikacji informacyjnej chyba, że osoby na nich znajdujące się, wyrażą zgodę na ich wykorzystanie w innym charakterze b) jeśli bohaterowie zdjęć zastrzegli sobie anonimowość, fotoreporter ma obowiązek dochować tajemnicy dziennikarskiej II. Dla stworzenia właściwego przekazu informacyjnego fotoreporter powinien: 1. zachować bezstronność relacji fotograficznej 2. dbać o rzetelność przekazu i odpowiedni kontekst fotografii, unikać tendencyjnego przedstawiania tematów, osób i grup 3. fotografowane osoby traktować z szacunkiem i empatią, fotoreporter nie powinien naruszać granic prywatności osób, chyba że ważny interes społeczny uzasadnia takie zachowanie III. Fotoreporter nie może dokonywać graficznych zmian w treści fotografii reporterskiej. Jeśli fotoreporter wykonuje fotomontaż, tworząc fotografię ilustracyjną, musi o tym informować właściwy opis. W innych przypadkach fotomontaż jest niedopuszczalny. IV. Fotoreporter jest dokumentalistą, dlatego nie powinien: 1. podczas fotografowania ingerować w sposób świadomy w bieg wydarzeń, zmieniać wyglądu sceny i szukać możliwości ingerencji. Jeśli zdjęcie jest aranżowane, powinien towarzyszyć mu opis o tym informujący 2. płacić fotografowanym osobom ani wynagradzać ich w żaden inny sposób za udzielanie informacji i możliwość fotografowania 3. przyjmować podarunków, przysług ani pieniędzy od ludzi, którzy chcieliby mieć wpływ na kształt dziennikarskiej relacji 4. przeszkadzać świadomie w pracy innym dziennikarzom, a tym bardziej swoimi działaniami z premedytacją ograniczać możliwości wykonywania zdjęć przez innych V. Fotoreporter nie jest informatorem policji, prokuratury lub innych służb VI. Fotoreporter pełniący obowiązki służbowe powinien: 1. zachowywać się dyskretnie i skromnie w kontaktach z fotografowanymi osobami 2. nieustannie doskonalić swoje rzemiosło i podnosić standardy etyczne obowiązujące w branży 3. być ubranym stosownie do fotografowanej sytuacji. Ubiór fotografującego nie może naruszać zasad dobrego wychowania i odbiegać od normy przyjętej w miejscu, w którym odbywa się fotografowane wydarzenie.  


41 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

OPEN TO WORK

#opentowork

© Copyright HUBERT MATHIS
bottom of page